„III Roztoczański Rajd Rowerowy Green Velo”

Komunikat nr 5 z dnia 25.05.2017 r. – ZMIANA TRASY, dłuższa o ok. 4 km

Z powodu ostatnich opadów deszczu, organizatorzy rajdu zmienili przebieg trasy na odcinku: Mrzygłody – Monastyr. Wydłuża to trasę rajdu o ok. 4 km.

link do trasy: https://www.traseo.pl/trasa/roztoczanski-rajd-rowerowy-green-velo-edycja-2-aa7-2

Komunikat nr 4 z dnia 18.05.2017 r. – OBOWIĄZKOWA OPŁATA STARTOWA

Organizatorzy „III Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego Green Velo” w dniu 27.05.2017 r., proszą osoby zarejestrowane na rajd na stronie: system.timedo.pl, a które nie dokonały wpłaty wpisowej (10 zł) na konto: 66 9101 0003 2001 0016 1655 0001, należy ją koniecznie uregulować. Kwotę 10 zł można wpłacić również w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1, pok. nr 19, I piętro.

Ostateczny termin wpłaty/wpłynięcia przelewu 19.05.2017 r. (piątek), jest warunkiem uczestniczenia w ww. rajdzie rowerowym.

Komunikat nr 3 z dnia 12.05.2017 r. – OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA RAJDU

Każdy uczestnik „III Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego Green Velo”, rejestrujący swój udział na STARCIE rajdu w dniu 27.05.2017 r. w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju, w momencie otrzymywania numeru startowego powinien przekazać organizatorowi papierowe oświadczenie (w załączeniu), przez niego podpisane.

Załączone do niniejszego komunikatu oświadczenie można również wydrukować ze strony: system.timedo.pl, występuje osobno w 3 egz. – nr 1, nr 2, nr 3.

Komunikat nr 2 z dnia 12.05.2017 r. – WAŻNE! ZMIANA TERMINU REJESTRACJI

Informujemy, że na prośbę zorganizowanych grup rowerowych oraz osób zainteresowanych wzięciem udziału w „III Roztoczańskim Rajdzie Rowerowym Green Velo” w dniu 27.05.2017 r., organizatorzy przesuwają ostateczny termin rejestracji na dzień 17.05.2017 r.


...będzie się działo :-)

Podczas tegorocznej edycji Rajdu reportaż zdjęciowy i filmowy będzie przygotowywał specjalnie dla nas Pan Tomasz Mielnik.

Już dziś zapowiadamy kolejną atrakcję zaplanowaną właśnie przez tego artystę. Wirtualna rzeczywistość to technologia która wkracza w nasze życie coraz bardziej. W specjalnych okularach można oglądać zdjęcia, panoramy 360, a nawet filmy 360 stopni.

Po raz pierwszy w województwie podkarpackim,
w trakcie III Rajdu Roztoczańskiego
uczestnicy będą mogli skorzystać z tej technologii. Na specjalnie przygotowanych panoramach i filmach 360 będzie można pooglądać „wirtualnie” ciekawe miejsca z powiatu lubaczowskiego
i oczywiście z podkarpackiej części.


Zapraszamy serdecznie zwłaszcza tych, jeszcze niezdecydowanych !

Wersja na dzień 25.05.2017 r.

PROGRAM III ROZTOCZAŃSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO GREEN VELO

 27 MAJA 2017 R. 

I.     PRZEBIEG TRASY:

https://www.traseo.pl/trasa/roztoczanski-rajd-rowerowy-green-velo-edycja-2-aa7-2

CAŁKOWITY DYSTANS: ok. 49 km 

II. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY POSTOJAMI (w nawiasach liczba w km liczona od startu)

Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju – Werchrata                                                              (14,70 km)

Werchrata – Wzgórze Monastyr (ruiny Klasztoru Bazylianów oraz Pustelnia Brata Alberta) (21,50 km)

Wzgórze Monastyr – Rezerwat Sołokija                                                                        (40,00 km)

Rezerwat Sołokija – Nowiny Horynieckie ( Kapliczka przy źródłach)                                 (44,00 km)

Nowiny Horynieckie – Horyniec-Zdrój (Park Zdrojowy)                                                     (49,00 km) 

III.   PLAN GODZINOWY PRZEJAZDU:

800 - 900 rejestracja uczestników

900 - 930 powitanie uczestników

930 - START(wyjazd z Parku Zdrojowego w Horyńcu - Zdroju))

1040 -Werchrata – Cerkiew (poczęstunek)

1110 - Wznowienie jazdy

1150 – Wzgórze Monastyr (postój)

1320 - Wznowienie jazdy

1425 – Rezerwat Sołokija (postój)

1455 - Wznowienie jazdy

1525 - Nowiny Horynieckie (kapliczka przy źródłach - postój)

1615 - Wznowienie jazdy

1645 - META - Park Zdrojowy w Horyńcu Zdroju (posiłek) 

IV.   LOTERIA FANTOWA DLA UCZESTNIKÓW – ok. 1715

V.     KONKURS GREEN VELO – ok. 1745 

*program Rajdu może ulec zmianie

Komunikat nr 1 z dnia 08.05.2017 r.

Informujemy, że zgłoszenie uczestniczenia w rajdzie wraz z opłatą będzie przyjmowane tylko do dnia 12 maja br. Osoby które dokonały tylko rejestracji prosimy o zrealizowanie wpłaty w wysokości 10,- zł od uczestnika. Po 12 maja br. nie będzie możliwości rejestracji oraz wpłaty wpisowego. Lista uczestników po tym terminie zostanie zamknięta.

Aktualności z dnia 07.04.2017 r. 

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie wspólnie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego oraz Wójtem Gminy Horyniec-Zdrój organizują w dniu 27 maja 2017 r. „III Roztoczański Rajd Rowerowy Green Velo”. Planowany przebieg trasy: START – Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju, Werchrata, Wzgórze Monastyr w Werchracie, Dziewięcierz, rezerwat jałowców Sołokija, Nowiny Horynieckie (kapliczka przy źródłach), META – Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju. Długość trasy: ok. 45 km. 

Dodatkowo wspierają nas Partnerzy:
- "Uzdrowisko Horyniec" Spółka z o.o.
- Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
- Nadleśnictwo Lubaczów
- Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kościuszki w Lubaczowie

PRZEBIEG TRASY: http://www.traseo.pl/trasa/roztoczanski-rajd-rowerowy-greenvelo-edycja-2-aa7-1 

Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższej imprezie. Rejestracja uczestników rajdu trwa do dnia 12 maja 2017r., poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie:

https://system.timedo.pl/pl/publiczny/impreza/255/uczestnicy

O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba uczestników jest ograniczona - 300 osób.

Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi 10,- zł.

Na uczestników czeka również wiele atrakcji, przewidziane są konkursy z nagrodami, loteria fantowa.

Zapraszamy!I STAŁO SIĘ
W dniu 6 maja br dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji Fundacji ARKA pn."Rower pomaga" wpisując jako cel szczegółowy: "Jeździmy dla Domu Dziecka w Nowej Grobli". Skrupulatnie dzień po dniu rejestrowaliśmy na stronie www.rowerpomaga.pl przejechane kilometry rowerowe. Dzięki dużemu zaangażowaniu społeczności lokalnej, uczestników II Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego "wykręciliśmy" pierwszy rower !
w dniu dzisiejszym podczas XVII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie uroczyście przekazaliśmy nasz wspólny prezent na ręce wychowanka i Pani dyrektor Domu Dziecka w Nowej Grobli :-)
Na tym jednak nie koniec - licznik nadal się kreci, a na nim blisko 24 tysiące przejechanych kilometrów. Kochani jeszcze tylko 16 tysięcy i możemy sprawić raz jeszcze radość dzieciom.
ZRÓBMY TO !
W imieniu organizatorów II Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego serdecznie wszystkim dziękujemy !
kliknij TUTAJ i przekonaj się jakie to proste
http://rowerpomaga.pl/ile-przejechalismy?goal=17&q


II Roztoczański Rajd Rowerowy szlakiem Green Velo po Roztoczu Lubaczowskim – 28 maja 2016 r. Cel - przybliżenie lokalnej społeczności projektów Geoparku Kamienny Las na Roztoczu i TRB „Roztocze”, wpisujących się w programy UNESCO: Człowiek i Biosfera (MaB) oraz Światową Sieć Geoparków. Impreza ma na celu przybliżenie inicjatyw na rzecz integracji działań w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego regionu oraz rozwoju społecznego. Imprezę włączono do Akcji „Rower pomaga”.

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/miedzynarodowe-aspekty-zrownowazonego-rozwoju/europejski-tydzien-zrownowazonego-rozwoju/II Roztoczański Rajd Rowerowy szlakiem Green-Velo po Roztoczu lubaczowskim” odbędzie się 28 maja 2016 r. Organizowany jest on w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Głównym celem tej imprezy jest promocja zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym jak również popularyzacja geoturystyki na Roztoczu oraz kreowanie unikatowego dziedzictwa geologicznego w produkt turystyczny „transgraniczna geostrada roztoczańska” – trasa geologiczno-turystyczna w korytarzu wschodniego szlaku Roztocza Green-Velo. II Roztoczański Rajd Rowerowy promuje walory krajobrazowe, turystyczne oraz dziedzictwo kulturowe „Roztocza lubaczowskiego”, jak również nowo powstałego wschodniego szlaku rowerowego Green-Velo. Skierowany jest przede wszystkim do społeczności lokalnej, środowisk samorządowych oraz branży turystycznej i ma za zadanie propagowanie zdrowego trybu życia, a także aktywnego wypoczynku wśród nich. Trasa przebiega po najpiękniejszej części wschodniego odcinka rowerowego szlaku Green Velo i wynosi ok. 65 km. Zaplanowane są następujące punkty przystankowe:

•Start – Lubaczów (Plac przy Starostwie Powiatowym ) – początek trasy,

•Czerwona Figura w Borowej Górze, Dęby Sobieskiego, Aleja Lipowa,

•Radruż – Cerkiew UNESCO,

•Klasztor Ojców Franciszkanów w Horyńcu – Zdroju,

•Nowiny Horynieckie – Kapliczka na wodzie,

•Geostanowiska: Świątynia Słońca, wapieni mioceńskich w Starym Bruśnie,

•Kamieniarka bruśnieńska – Cmentarz w Starym Bruśnie,

•Bunkry z linii Mołotowa na wzgórzu Hrebcianka,

•Cerkiew w Nowym Bruśnie,

•Zakończenie Rajdu – Park Zdrojowy w Horyńcu – Zdroju ok. godz. 17.

Na uczestników czeka również wiele atrakcji, przewidziane są konkursy z nagrodami loteria fantowa, pokaz akrobatyki rowerowej Krystana Herby oraz kapsuła 5D Green Velo.

Projekt edukacyjny „I rajd rowerowy samorządowców po Roztoczu” – organizacja Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 30 maja godz. 11 00 , długość trasy ok. 35 km, teren Gminy Narol. Odbiorcami Projektu będą samorządowcy szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, przedstawiciele instytucji podejmujących działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, PGL Lasy Państwowe oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji, SITLID. W trakcie Rajdu zostaną zaprezentowane inicjatywy na rzecz integracji działań w zakresie zachowania środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów oraz rozwoju społecznego. W szczególności Projekt TRB Roztocze, który jest poparciem dla zrównoważonego rozwoju regionu z poszanowaniem człowieka i przyrody. Ustanowienie Rezerwatu Biosfery na Roztoczu będzie uznaniem wysokich walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Powiatu Lubaczowskiego. Przedsięwzięcie to doskonale wpisuje się w Program UNESCO Człowiek i Biosfera (MAB). Drugim Projektem, który zostanie zaprezentowany uczestnikom imprezy będzie Projektowany Geopark „Kamienny Las na Roztoczu”. W celu promowania dziedzictwa geologicznego i geomorfologicznego terenu Powiatu, rozwoju geoturystyki ochrony dziedzictwa geologicznego oraz edukacji i kształtowania własnych postaw społeczeństwa. Utworzenie Geoparku na Roztoczu, będzie przykładem realizacji Programu UNESCO, dotyczącego utworzenia Globalnej Sieci Geoparków. Dodatkowymi elementami, wspomagającymi utworzenie Geoparku są stanowiska archeologiczne, wybitne walory kulturowe i historyczne, które również zostaną zaprezentowane w trakcie imprezy rajdowej.

Współorganizatorem obchodów tej inicjatywy jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu.


Ulotka

Ministerstwo Środowiska